جديدترين ها

تراکتور جاندیر مدل John Deere 7280R AUTOPOWR COMMA سال 2012

تراکتور جاندیر مدل John Deere 7280R AUTOPOWR COMMA سال 2012

ساعت کار : 3492ساعتمدل سال2012توان: 305  اسب بخاردارای کابین، دارای اتصال سریع،  مجهیز به ..

6,068,925,000ریال قیمت بدون مالیات: 6,068,925,000ریال

تراکتور جاندیر مدل John Deere 7280R AUTOPOWR COMMA سال 2012

تراکتور جاندیر مدل John Deere 7280R AUTOPOWR COMMA سال 2012

ساعت کار : 1104ساعتمدل سال2012توان: 305 اسب بخاردارای کابین، دارای اتصال سریع،  مجهیز به ایربک،..

7,229,250,000ریال قیمت بدون مالیات: 7,229,250,000ریال

تراکتور جاندیر مدل John Deere 7230R سال 2014

تراکتور جاندیر مدل John Deere 7230R سال 2014

ساعت کار : 1917 ساعتمدل سال2014توان: 256 اسب بخاردارای کابین، مجهیز به ایربک، سیستم تعلیق اکسل جلو، ..

8,079,750,000ریال قیمت بدون مالیات: 8,079,750,000ریال

تراکتور جاندیر مدل John Deere 6215R سال 2015

تراکتور جاندیر مدل John Deere 6215R سال 2015

ساعت کار : 2020 ساعتمدل سال2015توان: 252 اسب بخاردارای کابین، مجهیز به ایربک، سیستم تعلیق اکسل جلو، ..

7,229,250,000ریال قیمت بدون مالیات: 7,229,250,000ریال